ul. Niepodległości 3/50
20-246 Lublin
tel. 604-211-331
e-mail: