Systemy zabezpieczeń

Oferujemy systemy zabezpieczeń i kontroli dostępu dla różnego rodzaju obiektów usługowych, przemysłowych, inwentarskich, produkcyjnych oraz dla osób fizycznych pozwalających na:

 • ogólne podniesienie stanu bezpieczeństwa ludzi i obiektu
 • zapobieganie potencjalnym kradzieżom przez osoby z zewnątrz i wewnątrz firmy
 • zabezpieczenie miejsc przed dostępem do nich osób nieupoważnionych
 • sygnalizację różnego rodzaju zagrożeń występujących na obiektach, z uwzględnieniem potrzeb Klienta


Do atutów naszych usług w zakresie systemów zabezpieczeń i kontroli dostępu zaliczamy:

 • bezpłatną wizję lokalną u Klienta
 • doradztwo
 • bezpłatną wycenę
 • serwis i konserwację istniejących systemów zabezpieczeń i kontroli dostępu
 • modernizację "przestarzałych" systemów zabezpieczeń i kontroli dostępu
 • dostosowanie poziomu bezpieczeństwa do potrzeb i "kieszeni" Klienta
 • montaż systemów przewodowych i bezprzewodowych
 • podłączenie systemu alarmowego do instalacji telewizji przemysłowej
 • montaż systemów powiadomienia GSM np. poprzez sms
 • montaż powiadomienia GSM do wszelkiego rodzaju urządzeń posiadających wyjścia alarmowe
 • montaż barier optycznych
 • montaż systemów wykrywania:
  • obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem
  • obecności tlenku węgla (czadu)
  • obecności gazu propan-butan-metan
 • montaż systemów kontroli dostępu i monitoringu czasu pracy
 • serwis ww. usług
 • gwarancję montażu i urządzeń obejmującą:
  • bezpłatny dojazd do Klienta
  • demontaż uszkodzonego sprzętu
  • montaż sprzętu zastępczego (tymczasowego na czas naprawy)
  • naprawę uszkodzonego sprzętu lub wymianę na nowy
  • montaż naprawionego (nowego) sprzętu na miejscu u Klienta