Instalacje elektryczne

Oferujemy kompleksowe usługi elektryczne instalacji zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach ogólnych i przemysłowych, a w tym:

 • doradztwo
 • modernizację
 • wykonawstwo i naprawy
 • konserwację


Cechy użytkowe i montażowe naszych instalacji to:

 • bezpieczeństwo
 • funkcjonalność
 • niezawodność
 • estetyka

Do atutów naszych usług elektrycznych oraz automatyki przemysłowej zaliczamy:

 • Instalacje elektryczne dla obiektów handlowych, magazynowych, użyteczności publicznej, budynków o zabudowie jedno i wielorodzinnej, a w tym:
  • rozdzielnie niskiego i średniego napięcia
  • urządzenia elektryczne (wentylacyjne, grzewcze, kurtyny powietrzne, drzwi automatyczne, boksy kasowe itp.)
  • instalacje gniazd 1-fazowych, 3-fazowych
  • instalacje oświetlenia użytkowego
  • instalacje oświetlenia terenu oraz obiektów
  • instalacje oświetlenia reklam i witryn
  • montaż oświetlenia LED
  • instalacje odgromowe, uziemiające, przepięciowe
  • instalacje telefoniczne i sieci komputerowe
  • instalacje wideo-domofonowe
  • instalacje antenowe RTV i SAT
  • instalacje i systemy przeciwoblodzeniowe
  • sporządzanie dokumentacji powykonawczej
 • Nowoczesne systemy automatyki obiektów inwentarskich:
  • sterowanie mikroklimatem
  • montaż aparatury kontrolno - pomiarowej - JOTAFAN, SKOV, BigDutchman
  • montaż rozdzielnic niskiego i średniego napięcia
  • montaż automatyki wentylacji mechanicznej
  • montaż automatyki grzewczej
  • montaż automatyki zadawania paszy
  • instalacje oświetlenia terenu oraz obiektów