Pomiary elektryczne

REALIZACJE

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych we wszystkich układach sieciowych, tj.: TN-S, TN-C, TN- CS, TT oraz IT, jedno- lub trójfazowych do 1 kV, w:
Pomiary instalacji elektrycznej wykonujemy w sposób profesjonalny i potwierdzony sporządzoną dokumentacją.

Pracujemy na najbardziej profesjonalnych urządzeniach pomiarowych dostępnych na rynku, posiadających aktualne certyfikaty.

Oferujemy: W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, na życzenie klienta dokonujemy naprawy i modernizacji instalacji.