UL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/50
20-246 LUBLIN
TEL. 604-211-331
e-mail:biuro@elektrogam.pl